Oddział PTTK Mazowsze w Warszawie,
ul. Senatorska 11
piątki, w godz. 14:00 - 18:00,
tel: 22 6293947